Ο Εμμανουήλ Δομαζάκης στο τιμόνι του ΣΕΒΕΚ

Με την εκλογή νέας Διοίκησης ολοκληρώθηκαν στις 28/3/18 οι εργασίες της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ.

Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Εμμανουήλ Δομαζάκης, (Πρόεδρος της  εταιρίας CRETA FARMS ΑΒΕΕ), διαδεχόμενος τον κ Αλέξιο Υφαντή (Πρόεδρος της Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ).

Η πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕΚ για τη τριετία 2018-2021 έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Δομαζάκης Εμμανουήλ   CRETA FARMS ΑΒΕΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   Σκαρίμπας Στυλιανός  ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Μπακιρλή Δέσποινα  Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Ανδρέας Δημητρίου  ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ ΑΕ

ΤΑΜΙΑΣ    Γεώργιος Γιατράκος    Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ   Ευάγγελος Δημητρίου   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ

ΜΕΛΗ      Μαριάννα Δημέλη ΒΙΚΡΕ – ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Ε.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον απολογισμό του παρελθόντος έτους και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Έθεσε επίσης τις προτεραιότητες για την δρομολόγηση των επόμενων ενεργειών, σχετικά με την:

  • Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 0,2% υπέρ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που επιβάλλεται επί όλων των αγορών κρέατος, χωρίς καμία ανταποδοτικότητα προς τον τομέα.
  • Εφαρμογή του Ν.4492/17 για την εξόφληση των Τιμολογίων νωπών ή ευπαθών προϊόντων, το αργότερο εντός 60 ημερών.
  • Προώθηση του φακέλου καταχώρησης του Γύρου στα ευρωπαϊκά σήματα ποιότητας ως ΕΠΙΠ (Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν) και ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης).
  • Διεύρυνση του αριθμού των εγγεγραμμένων Μελών του Συνδέσμου.
  • Εντονότερη παρέμβαση προς την Πολιτεία, με αίτημα την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία αποκλειστικά και μόνον των νομίμων επιχειρήσεων του κλάδου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης ομόφωνα την αποχώρηση του Συνδέσμου από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος – ΕΔΟΚ, ως αποτέλεσμα της πλημμελούς λειτουργίας των οργάνων της (Δ.Σ και Γ.Σ) και της συνεπαγόμενης ασύμμετρης πληροφόρησης εντός της Οργάνωσης,  της μη εφαρμογής βασικών αρχών της λογιστικής στα οικονομικά της και στη παρουσίαση αυτών, και ιδίως στην απώλεια του Διεπαγγελματικού της χαρακτήρα, αφενός λόγω της σκοπούμενης υπερεκπροσώπησης ενός εκ των πέντε κλάδων δραστηριότητας και αφετέρου της δεδηλωμένης αποχώρησης του ενός εκ των τεσσάρων εναπομεινάντων Μελών (Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών – Π.Ο.Κ.Κ.).

Τέλος, τα Μέλη της Γ.Σ ευχαρίστησαν τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Αλέξιο Υφαντή για την επί σειρά ετών προσφορά του στον Σύνδεσμο και στον Τομέα και ομόφωνα τον εξέλεξαν επίτιμο Πρόεδρο.


Σύντομο Βιογραφικό Προέδρου ΣΕΒΕΚ

Εμμανουήλ Δομαζάκης

Γεννήθηκε το 1960 στο Ρέθυμνο Κρήτης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει την εποπτεία του τομέα επενδύσεων όπως επίσης και την εποπτεία της παραγωγικής διαδικασίας – έρευνας & ανάπτυξης της βιομηχανίας κρέατος και αλλαντικών.