Την πάγια θέση του για κατάργηση της ειδικής εισφοράς 0,2% υπέρ ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» εκφράζει για μια ακόμη φορά ο ΣΕΒΕΚ

Την πάγια θέση του για την κατάργηση της ειδικής εισφοράς 0,2% υπέρ ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», εξέφρασε για άλλη μία φορά ο ΣΕΒΕΚ, με αφορμή το σχέδιο νόμου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ)» που έχει αναρτηθεί, μετά από απόφαση του ΥΠΑΑΤ κ. Ε. Αποστόλου, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Στο Άρθρο 4 παρ. 1 (Πόροι του Οργανισμού) του εν λόγω νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, στην περ. (γα) ως πόροι του Οργανισμού προβλέπεται η «Ειδική εισφορά στο κρέας, που προβλέπεται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 412/8932/2012 (149 Β΄/3.2.2012) όπως κάθε φορά ισχύει».

Συγκεκριμένα, ο ΣΕΒΕΚ ανέφερε στο σχόλιό του τα εξής :

«Πάγια θέση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) είναι η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 0,2% υπέρ ΕΛ.ΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, δεδομένου ότι το κόστος της διενέργειας των επίσημων ελέγχων καλύπτεται από τα Κτηνιατρική Τέλη και όχι από την εισφορά 0,2% που επιβάλλεται επί όλων των αγορών κρεάτων και πουλερικών υπέρ του ΕΛ.ΓΟ. – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η εν λόγω εισφορά 0,2% δεν έχει σε καμία περίπτωση ανταποδοτικό χαρακτήρα, ανήκει προφανώς στις χρεώσεις υπέρ τρίτων και αποτελεί έμμεσο φόρο, με αποτέλεσμα σήμερα για τη διενέργεια των ελέγχων να καταβάλλονται από όλες τις επιχειρήσεις διπλά τέλη.

Επίσης τυγχάνει αντισυνταγματικό το γεγονός, για το ίδιο προϊόν και για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών να επιβάλλονται διπλά τέλη – εισφορές, καθώς και ότι επιβάλλεται ειδική εισφορά σε βάρος ενός είδους (κρέατος), ενώ δεν επιβάλλεται σε άλλα αγροτικά προϊόντα.

Συνεπώς, η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 2% επί του κρέατος είναι επιτακτική λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης που προκαλεί και η οποία επιβαρύνει τον Έλληνα καταναλωτή, κάτι το οποίο σίγουρα κανένας μας δεν το επιθυμεί.»