Και τα αλλαντικά στα νωπά – ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα του Ν. 4492/2017

Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ Α΄156/18-10-2017 ο Νόμος 4492 «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Ο νέος Νόμος :

  • προβλέπει την εξόφληση των παραγωγών από τον έμπορο σε 60 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου,
  • εισάγει την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στη συσκευασία του γάλακτος και την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης του κρέατος στις ταμειακές μηχανές των σημείων λιανικής πώλησης,
  • ρυθμίζει τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των ιδιωτικών Σχολών Κρέατος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στα νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα (Παράρτημα Ι) μεταξύ άλλων, εντάχθηκαν  και τα αλλαντικά.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα η συμβολή του ΣΕΒΕΚ, ο οποίος βασιζόμενος και στην Γαλλική νομοθεσία, μέσα από ιδιαίτερα τεκμηριωμένα υπομνήματα, αιτήματα και επαφές, τα τελευταία χρόνια,  ζητούσε από τα συναρμόδια Υπουργεία τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος.

Οι συντονισμένες και μεθοδευμένες κινήσεις του ΣΕΒΕΚ οδήγησαν στην επίτευξη ενός ακόμη στόχου προς όφελος όχι μόνο των Μελών του αλλά & ολόκληρου του κλάδου.