Την άποψη για μη βεβιασμένες ανακοινώσεις ανάκλησης προϊόντων επανέφερε ο ΣΕΒΕΚ

Με αφορμή ανακοίνωση του ΕΦΕΤ της 13-6-2017, σχετικά με την «άρση απαίτησης ανάκλησης τσαγιών Κίνας και Κεϋλάνης» για τα οποία είχε επιβληθεί ανάκληση ως μη ασφαλών, κάτι το οποίο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν αληθές,  ο ΣΕΒΕΚ επανέφερε στον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ, την ανάγκη θεσμοθέτησης μίας ασφαλέστερης διαδικασίας, η οποία να περιλαμβάνει την προηγούμενη ενημέρωση και την έκφραση των απόψεων της θιγόμενης επιχείρησης, πριν από την έκδοση οιασδήποτε απόφασης ανάκλησης κυκλοφορίας ενός προϊόντος.