Αλέξιος Υφαντής “Επιβεβλημένη η οργανωμένη βοήθεια της πολιτείας για την προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων κρέατος”