Στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% Αλλαντικά, Παρασκευάσματα και Προϊόντα Κρέατος

Στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, επανήλθαν όλα τα είδη κρέατος, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων με βάση το κρέας, σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου :

«Στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% υπάγονται εφεξής τόσο το μοσχαρίσιο κρέας, όσο και όλα ανεξαιρέτως τα είδη κρέατος από ζώα και πτηνά, τα παρασκευάσματα και τα προϊόντα ανάμειξης αυτών των κρεάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο που παρασκευάζονται, συντηρούνται, διατηρούνται ή παρουσιάζονται προς πώληση, με την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου.»

Σύμφωνα με το Ν. 4336/2015 (τρίτο μνημόνιο) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 94Α/14.8, και συγκεκριμένα την Υποπαράγραφο Δ2 του άρθρου 2, τροποποιείται και πάλι η σχετική παράγραφος του Κώδικα ΦΠΑ που αφορά τα προϊόντα κρέατος, επαναφέροντας όλα τα σχετικά προϊόντα στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ.

Το σχετικό απόσπασμα του νόμου έχει ως εξής :

“ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

1.α. Η παρ. 1 του κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα, (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210). Παρασκευάσματα κρεάτων (Δ.Κ. 1601, 1602, ex 1603).»”

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «Η τροποποίηση της διάταξης κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης των βοοειδών με τα λοιπά είδη κρέατος που υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή και απλοποίησης των διατάξεων προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη η εφαρμογή αυτών».

Στην ουσία με το νέο νόμο αποκαθίστανται οι αλλαγές που επέφερε ο προηγούμενος «μνημονιακός νόμος» 4334/2015 και η αγορά κρέατος επανέρχεται στο προηγούμενο καθεστώς ΦΠΑ.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα η συμβολή του ΣΕΒΕΚ στην εν λόγω «ανατροπή», η οποία αρχικώς φάνταζε από εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη.

Μέσα από την συλλογική πίεση αλλά και με τα ιδιαίτερα τεκμηριωμένα υπομνήματα, αιτήματα και επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, πετύχαμε να επαναφέρουμε (στην δύσκολη συγκυρία που διανύουμε) το ΦΠΑ των προϊόντων του κλάδου μας στο μειωμένο συντελεστή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο υπηρεσιακός μηχανισμός του ΣΕΒΕΚ ενήργησε για μία ακόμη φορά συντονισμένα, μεθοδευμένα και με γνώμονα το συλλογικό όφελος πέτυχε να μην επιβαρυνθεί ακόμα περαιτέρω η ήδη δοκιμαζόμενη αγορά των προϊόντων μας.

Αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά ότι η ισχύς είναι εν την ενώση καθώς και ότι η ενεργή συμμετοχή και ένταξη όλων των επιχειρήσεων στον ΣΕΒΕΚ θα φέρνει διαρκώς θετικά για τον κλάδο μας αποτελέσματα.