Το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ για την τριετία 2015 – 2018

Στην Προεδρία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ), εξελέγη ο κ. Αλέξιος Υφαντής (Πρόεδρος της Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ), διαδεχόμενος του κ. Παναγιώτη Νίκα, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν με την ευκαιρία της πρόσφατης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επανεξελέγη ο κ. Εμμανουήλ Δομαζάκης, Γενική Γραμματέας η κα Δέσποινα Μπακιρλή και Ταμίας ο κ. Γεώργιος Γιατράκος.

Η πλήρη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕΚ για την τριετία 2015 – 2018 έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Υφαντής Αλέξιος   Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δομαζάκης Εμμανουήλ  CRETA FARM ΑΒΕΕ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Μπακιρλή Δέσποινα  Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Σκαρίμπας Στυλιανός   ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ

ΤΑΜΙΑΣ    Γιατράκος Γεώργιος  Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ    Δημητρίου Ευάγγελος    ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ

ΜΕΛΟΣ     Νίκας Παναγιώτης   ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ