Κατάργηση φόρου υπέρ τρίτων, εισφοράς κρέατος 0,2% υπέρ ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ

Την έντονη αντίθεσή τους για μία ακόμα φορά στις χρεώσεις υπέρ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με αφορμή την Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου  «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)» (αρ. 14 παρ. 4 του σχεδίου νόμου) εκφράζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ), καθώς και άλλες επαγγελματικές οργανώσεις του τομέα κρέατος, σε υπόμνημά τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Καρασμάνη.

Ήδη τα κτηνιατρικά τέλη που καταβάλλουν όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα, καλύπτουν την διενέργεια των επισήμων αυτών ελέγχων.

Συνεπώς, η επιπρόσθετη εισφορά 0,2% που επιβάλλεται επί όλων των αγορών κρεάτων και πουλερικών υπέρ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, δεν κατευθύνεται στην διενέργεια ελέγχων και δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ανήκει προφανώς στις χρεώσεις υπέρ τρίτων και αποτελεί έμμεσο φόρο, με αποτέλεσμα σήμερα για τη διενέργεια των ελέγχων να καταβάλλονται διπλά τέλη.

Επίσης, καταλήγει το υπόμνημα του ΣΕΒΕΚ και των λοιπών επαγγελματικών Οργανώσεων, τυγχάνει αντισυνταγματικό το γεγονός ότι για το ίδιο προϊόν και για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών να επιβάλλονται διπλά τέλη – εισφορές, καθώς και αντισυνταγματικό τυγχάνει το γεγονός ότι επιβάλλεται ειδική εισφορά σε βάρος ενός είδους (κρέατος), ενώ δεν επιβάλλεται σε άλλα αγροτικά προϊόντα.

Για τους παραπάνω λόγους ζητείται η κατάργηση της εισφοράς 0,2 % υπέρ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 4 του προς συζήτηση νομοσχεδίου, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν ότι τα ποσά μετακυλώνται και επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή, νοθεύοντας τον υγιή ανταγωνισμό και την τελική μείωση της τιμής του προϊόντος.