Παν. Γ. Νίκας “Η προώθηση των ελληνικών προϊόντων επεξεργασίας κρέατος είναι στις βασικές επιδιώξεις μας”