Δ. Μπακιρλή “Η διαθρεπτική αξία των προϊόντων με βάση το κρέας και των παρασκευασμάτων αυτού”