Εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα «Ζυμούμενα Προϊόντα Κρέατος: Αρχές μικροβιολογίας, διαχείριση της ασφάλειας και εφαρμογή καινοτομιών»

Εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα «Ζυμούμενα Προϊόντα Κρέατος: Αρχές μικροβιολογίας, διαχείριση της ασφάλειας και εφαρμογή καινοτομιών» διοργανώνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ), στο πλαίσιο του διακρατικού κοινοτικού έργου «Improving the fermented Meat products sector via Training on Innovation in Products, Processes & Safety management», με ακρωνύμιο “MEAT Tips”.

Το έργο “MEAT Tips” χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Καινοτομίας Leonardo da Vinci, μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA).

Στόχος των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση στελεχών και τεχνικών της Βιομηχανίας Κρέατος στα θέματα  :

α) της μικροβιολογίας των ζυμούμενων αλλαντικών,

β) της αποτελεσματικής εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας και

γ) της διαχείρισης της καινοτομίας και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε απόφοιτους σχολών επιστήμης ή/και τεχνολογίας τροφίμων, βιολογίας, χημείας που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε θέματα μικροβιολογίας, νέων τεχνολογιών επεξεργασίας, διαχείρισης της καινοτομίας καθώς και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας σε προϊόντα με βάση το κρέας.

Τα διήμερα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν :

  • Παρασκευή 1 Μαρτίου και Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 στα γραφεία της ΕΕΧ, Κάνιγγος 27, Αθήνα.
  • Παρασκευή 8 Μαρτίου και Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 σε αίθουσα εντός της ΔΕΘ (στους χώρους της ΔΕΤΡΟΠ), στη Θεσσαλονίκη.
  • Παρασκευή 2 9Μαρτίου και Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 στα γραφεία της ΕΕΧ, Κάνιγγος 27, Αθήνα.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν και, συνεπώς, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι  ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στη Γραμματεία της ΕΕΧ (info@eex.gr) ή του ΣΕΒΕΚ (sevek@hol.gr), το αργότερο μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2013. 

Για περισσότερες πληροφορίες www.eex.gr, www.sevek.gr.