Συνάντηση Προέδρου ΣΕΒΕΚ με το νέο Πρόεδρο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ. Γρηγόριο Αποστολάκο

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕΚ κ. Παν. Νίκας και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γ. Οικονόμου, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του, επισκέφθηκαν στις 24 Ιανουαρίου 2013, τον Πρόεδρο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων  Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – ΟΠΕΚΕΠΕ – κ. Γρηγόριο Αποστολάκο και συζήτησαν μαζί του τρέχοντα και επίκαιρα θέματα.