Έντονη εξωστρέφεια και συμμαχίες

Η βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος κερδίζει στην εστίαση και στρέφεται σε ξένες αγορές πουλώντας … παράδοση