Την σύσταση και συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Τομέα Κρέατος από τον ΕΦΕΤ προτείνει ο ΣΕΒΕΚ

Την πρότασή του για την σύσταση και συγκρότηση από τον ΕΦΕΤ Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Τομέα Κρέατος (ΣΕΕΤΚ), κατέθεσε ο ΣΕΒΕΚ.

Σύμφωνα με την πρόταση, έργο της Επιτροπής θα είναι :

  • η επιστημονική μελέτη, παρακολούθηση, υποστήριξη, διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης και εισήγηση προς τον ΕΦΕΤ γενικών ή ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με τη μεταποίηση, το εμπόριο, την βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος
  • η παροχή υπηρεσιών για την υποβοήθηση του έργου του ΕΦΕΤ, σε θέματα ιδιαίτερης σπουδαιότητας
  • η εισήγηση μέτρων και δράσεων με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς του τομέα και η παρακολούθηση υλοποίησης των συμφωνηθέντων μέτρων.

Η γνώμη της ΣΕΕΤΚ θα ζητείται από το Προεδρείο του ΕΦΕΤ στο οποίο και αντίστοιχα θα διαβιβάζεται.

Η ΣΕΕΤΚ θα αποτελείται από στελέχη του ΕΦΕΤ τα οποία θα ορίζονται από το Προεδρείο του καθώς και από εκπροσώπους, στελέχη ή ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι θα προτείνονται από τον Πανελλήνιας εμβέλειας και εκπροσώπησης Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ).

Η ΣΕΕΤΚ για την τεκμηρίωση της γνώμης της μπορεί να συνεργάζεται και με άλλους επιστήμονες, φορείς ή οργανισμούς.

Αμέσως μετά την συγκρότησή της, η ΣΕΕΤΚ στην πρώτη της συνεδρίαση θα καταγράψει κατά προτεραιότητα τα θέματα που θα την απασχολήσουν κατά την διάρκεια των  τακτικών της συναντήσεων.

Με τη βεβαιότητα ότι η υλοποίηση της  εν λόγω πρωτοβουλίας σας θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων του τομέα μας, αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση σύστασης και συγκρότησης της ΣΕΕΤΚ.