Ο Αλ. Υφαντής επανεξελέγη στο τιμόνι του ΣΕΒΕΚ

Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) επανεξελέγη ο κ. Αλέξιος Υφαντής, (Πρόεδρος της Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ), μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν με την ευκαιρία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου στις 18/3/2010.

Κατά την διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δράσεις του Συνδέσμου για όλα τα τρέχοντα θέματα του κλάδου, ενώ συζητήθηκαν τα προβλήματα καθώς και οι προοπτικές του προϊόντος και του κλάδου για τα προσεχή έτη.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Εμμανουήλ Δομαζάκης, Γενική Γραμματέας η κα Δέσποινα Μπακιρλή και Ταμίας ο κ. Χρ. Καρκαλιάς.

Η πλήρη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕΚ για την τριετία 2010 – 2013 έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Υφαντής Αλέξιος     Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    Δομαζάκης Εμμανουήλ    CRETA FARM ΑΒΕΕ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Μπακιρλή Δέσποινα   Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Γιατράκος Γεώργιος  Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

ΤΑΜΙΑΣ      Kαρκαλιάς Χρήστος   BRELLE ΑΕ

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ   Ζύμνης Θωμάς Αλέξανδρος    ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΕ

ΜΕΛΗ        Δημητρίου Ευάγγελος   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ

Νάνος Ιωάννης        ΝΑΝΟΣ Ι. & ΣΙΑ ΑΕΒΕ

Σταυρουλάκης Χρήστος   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕΕΚ