ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕΒΕΚ – ΕΦΕΤ

Την Πέμπτη 16/10/2008, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΕΒΕΚ με τη νέα Διοίκηση του ΕΦΕΤ με στόχο την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων επί των σημαντικότερων θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο μας.

Από πλευράς ΣΕΒΕΚ παρευρέθηκαν οι κ.κ. : Αλ. Υφαντής – Πρόεδρος, Δ. Μπακιρλή – Γεν. Γραμματέας, Εμ. Δομαζάκης – Αντιπρόεδρος, Χρ. Σταυρουλάκης – Αναπλ. Γεν. Γραμματέας, Γ. Παπαμικρούλης – Μέλος Δ.Σ., Γ. Οικονόμου – Διοικητικός Σύμβουλος.

Από πλευράς ΕΦΕΤ οι κ.κ. : Αντ. Ζαμπέλας – Πρόεδρος, Σπ. Ραμαντάνης – Αντιπρόεδρος, Δημ. Παντελεάκη – Προϊσταμένη Δ/νσης Ελέγχων Επιχειρήσεων, Κ. Μπαρμπέρης – Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών Ελέγχων, Βασ. Γιαννούλη – Δ/νση Ελέγχων Επιχειρήσεων και Δημ. Καρδάση – Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων.

Τα σημαντικότερα θέματα τα οποία συζητήθηκαν έχουν ως εξής :

  • Έγκριση Οδηγού Υγιεινής Πρακτικής για τις μονάδες Επεξεργασίας Κρέατος, Παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας, Κιμάδων και Παρασκευασμάτων.
  • Λειτουργία παρασκευαστηρίων παρακείμενου χώρου κρεοπωλείων (Υπ. Απ. 306272/1.7.2008) και έλεγχος τελικών τους προϊόντων.
  • Κωδικοί αριθμοί έγκρισης. Έλεγχοι για κυκλοφορία μη αναγνωρισμένων προϊόντων. Μητρώο Επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων κρέατος.
  • Αγορανομικές Διατάξεις διάθεσης προϊόντων κρέατος (Άρθρο 201 Α.Δ. 14/89, για διάθεση κατεψυγμένων προϊόντων κρέατος).
  • Καθιέρωση νέας ταξινόμησης για την κατάψυξη προϊόντων του κλάδου, σε παρασκευάσματα και προϊόντα.