Ευρεία σύσκεψη στον ΕΦΕΤ για την Πρόταση Κανονισμού παροχής πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16/4/2008 στον ΕΦΕΤ, για την παρουσίαση και τον πρώτη σχολιασμό της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΄΄σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές΄΄.

Στην σύσκεψη παρευρέθησαν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ κ.κ. Ευαγ. Βλέμμας και Αντ. Ζαμπέλας, τα στελέχη του ΕΦΕΤ κ. Γ. Μπαλκάμος, κα Μ. Αστρίδου, εκπρόσωποι του ΣΕΒΤ (κ.κ. Ρ. Γαμβρός, Γ. Μπάστας, Β. Παπαδημητρίου), ΣΕΒΙΤΕΛ (κ. Καμβίσης), ΣΕΒΕΚ (κ.κ. Λ. Τσιαπάρας, Γ. Οικονόμου), ΕΚΠΟΙΖΩ (κ. Βαρλάμος), ΚΕΠΚΑ (κα Κεκελέκη) κλπ.

Ο Πρόεδρος κ. Λάζος τόνισε την ανάγκη συνεργασίας με τους φορείς, με στόχο την διαμόρφωση εθνικής θέσης και υποβολής στην Ε.Ε. με γνώμονα την προστασία και του καταναλωτή και των επιχειρήσεων.

Ο Δ/ντής Αξιολόγησης – Εγκρίσεων κ. Γ. Μπαλκάμος αναφέρθηκε στην μακροχρόνια προετοιμασία (3 – 4 χρόνια) κατάρτισης της πρότασης, η οποία ήδη βρίσκεται μετά την πρώτη και δεύτερη ΄΄ανάγνωση΄΄ για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Από τους συμμετέχοντες φορείς ζητήθηκε η διατύπωση απόψεων – θέσεων – παρατηρήσεων για την πρόταση Κανονισμού.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω Κανονισμός θα αποτελεί ένα ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης του καταναλωτή και για την διατροφική επισήμανση και όχι μόνο ρυθμίσεις της επισήμανσης.