Ανοικτή ενημερωτική συνάντηση ΣΕΒΕΚ για την συζήτηση εκκρεμών θεμάτων του Κλάδου

Ενημερωτική συνάντηση των επιχειρήσεων – Μελών του, καθώς και όλων των επιχειρήσεων με εγκεκριμένες εγκαταστάσεις κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας, οργάνωσε ο ΣΕΒΕΚ την Πέμπτη 31/1/2008 στο ξενοδοχείο Metropolitan.

Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων για την πορεία των εκκρεμών θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο και παράλληλα η διαμόρφωση ενός διεκδικητικού πλαισίου προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα θέματα αυτά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα πιο κάτω θέματα :

  1. Υποβολή μηνιαίων ισοζυγίων χοιρινού κρέατος
  2. Καταβολή κτηνιατρικών τελών
  3. Χονδρική πώληση νωπού κρέατος σε λιανοπωλητές εκτός κεντρικών αγορών
  4. Διάθεση προϊόντων με βάση το κρέας από μη εγκεκριμένες εγκαταστάσεις