Χρωστική Red 2G ή Ε128

Με αφορμή τον πρόσφατο θόρυβο σχετικά με την χρήση της χρωστικής ύλης Red 2G ή Ε128 σε διάφορα τρόφιμα, ο ΣΕΒΕΚ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Έλληνα καταναλωτή δηλώνει ότι οι Επώνυμες Ελληνικές Βιομηχανίες αλλαντικών και επεξεργασίας κρέατος δεν χρησιμοποιούν την χρωστική ύλη Red 2G ή Ε128, η χρήση της οποίας δεν προβλέπεται από την Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία για τα προϊόντα αλλαντοποιίας που παράγονται από την Ελληνική Βιομηχανία.

Τα επώνυμα ελληνικά προϊόντα κρέατος είναι απόλυτα ασφαλή καθώς παρασκευάζονται από αγνά ελεγμένα υλικά και υφίστανται συνεχείς πιστοποιημένους ελέγχους.