Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΕΚ για την τριετία 2007 – 2010

Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) επανεξελέγη ο κ. Αλέξιος Υφαντής, (Πρόεδρος της ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ), μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν με την ευκαιρία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου στις 31/5/2007.

Κατά την διάρκεια της Συνέλευσης στην οποία υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή παλαιών αλλά και νέων μελών, μεγάλου και μικρού μεγέθους, εκπροσώπων αλλαντοβιομηχανιών και βιομηχανιών επεξεργασίας κάθε κατηγορίας κρέατος, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δράσεις του Συνδέσμου για όλα τα τρέχοντα θέματα του κλάδου, ενώ συζητήθηκαν τα προβλήματα καθώς και οι προοπτικές του προϊόντος και του κλάδου για τα προσεχή έτη.

Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κ.κ. Ιωάννης Φλωρίδης και Εμμανουήλ Δομαζάκης, Γενική Γραμματέας η κα Δέσποινα Μπακιρλή και Ταμίας ο κ. Χρ. Καρκαλιάς.

Η πλήρη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕΚ για την τριετία 2007 – 2010 έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Υφαντής Αλέξιος  ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ   Φλωρίδης Ιωάννης  ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ, Δομαζάκης Εμμανουήλ   CRETA FARM ΑΒΕΕ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Μπακιρλή Δέσποινα  Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Σταυρουλάκης Χρήστος  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕΕΚ

ΤΑΜΙΑΣ   Καρκαλιάς Χρήστος   ΠΡΙΜΟ ΑΕ

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ    Ζύμνης Θωμάς  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΕ

ΜΕΛΗ   Βουδούρης Γεώργιος  ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΕ,

                 Παπαμικρούλης Γεώργιος  ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ ΑΦΟΙ ΟΕ,

                  Γιατράκος Γεώργιος  Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Νάνος Άρης   ΝΑΝΟΣ Ι. & ΣΙΑ ΑΕΒΕ, Γκοτσίδης Χρήστος  ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ ΑΕ