Συνάντηση ΣΕΒΕΚ – ΕΦΕΤ

Με διάθεση συνεργασίας και κατανόησης πραγματοποιήθηκε στις 7/7/2005 συνάντηση του Προεδρείου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ (Πρόεδρος κ. Αλ. Υφαντής, Αντιπρόεδρος κ. Εμ. Δομαζάκης, Γεν.  Γραμματέας κα Δ. Μπακιρλή, Διοικ. Σύμβουλος κ. Γ. Οικονόμου) με τον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ κ. Ι. Βλέμμα.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν πέραν των άλλων η ανάγκη προσεκτικότερων χειρισμών από όλους τους εμπλεκόμενους στην διατροφική αλυσίδα αλλά και από τα στελέχη των ελεγκτικών μηχανισμών.

Αποφασίσθηκε η στενότερη και συστηματική συνεργασία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Επιχειρήσεων του ΕΦΕΤ, υπό την κτηνίατρο κα Δ. Παντελεάκη, με τον ΣΕΒΕΚ και το Επιστημονικό του όργανο, την ΣΕΤΕ, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων, των δυσλειτουργιών και των σημείων της ισχύουσας νομοθεσίας τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν.

Στόχος θα είναι η εισήγηση για συγκεκριμένες νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα επεξεργασίας κρέατος και κρεατοσκευασμάτων.