ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ της Διοίκησης του ΣΕΒΕΚ με τον ΕΦΕΤ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26/7/2002 συνάντηση του Προέδρου του ΣΕΒΕΚ κ. Π. Νίκα, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κα Δ. Μπακιρλή και Γ. Παπαμικρούλη και του εντεταλμένου Συμβούλου κ. Γ. Οικονόμου με την Αντιπρόεδρο του ΕΦΕΤ κα Δ. Καλογρίδου – Βασιλειάδου και το στέλεχος του ΕΦΕΤ κα Δημ. Παντελεάκη.

Τέθηκαν προς συζήτηση τα πιο κάτω θέματα για τα οποία ο ΕΦΕΤ επιφυλάχθηκε να δρομολογήσει λύσεις.

  1. Εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2001/101/ΕΚ για την επισήμανση κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας.
  2. Σχέδιο Οδηγού Υγιεινής Πρακτικής του κλάδου μας
  3. Αρμοδιότητες ελέγχου
  4. Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών
  5. Εκπαίδευση – κατάρτιση εργαζομένων