Το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την πρόσφατη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπως προέκυψε από την πρώτη συνεδρίασή του είναι η εξής :

Πρόεδρος                 Νίκας Παναγιώτης  Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

Α΄ Αντιπρόεδρος  Λαμπιθιανάκης Δημήτριος ΚΑΡΝΙΚΑ ΑΒΕΕ

Β΄ Αντιπρόεδρος   Δέρβος Χρήστος PIGGY ΑΒΕΕ

Γεν. Γραμματέας   Μπακιρλή Δέσποινα   Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

Αναπλ. Γεν. Γραμ. Πριμέντας Αθανάσιος ΒΕΚΚΑ ΑΕ

Ταμίας                        Καρκαλιάς Χρήστος ΠΡΙΜΟ ΑΕ

Αναπλ. Ταμίας        Παπαμικρούλης Γεώργιος  ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ ΟΕ