΄΄ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Κρέας και Προϊόντα κρέατος – QUID΄΄

Με την συνεργασία του ΣΕΒΕΚ, πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Τροφίμων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, στις 5/12/2001, ημερίδα με τίτλο ΄΄ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΚΡΕΑΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ – QUID΄΄.

Οι εισηγητές του ΣΕΒΕΚ κ. Βασ. Τσουκαλάς και κα Δ. Μπακιρλή, αλλά και ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕΚ κ. Παν. Νίκας, τόνισαν ιδιαίτερα την ανάγκη να διευκρινισθούν τα σημεία που δεν είναι ξεκάθαρα κατά την διαδικασία εφαρμογής του QUID, καθώς επίσης να ορισθεί σύστημα ελέγχου και ενιαία μεθοδολογία διαχείρισής τους.

Οι λίγοι μήνες που απομένουν μέχρι την έναρξη εφαρμογής της (εκτός … απροόπτου, παρατάσεως, τροποποιήσεως κλπ.) είναι ένα πολύ μικρό διάστημα ώστε να λυθούν όλες οι απορίες που προκύπτουν στην πράξη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Ημερίδας