Διοικητικό Συμβούλιο

 

                  Πρόεδρος                       Οικονόμου Αγγελική (Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ABEE)

                  Αντιπρόεδρος                 Στυλιανός Σκαρίμπας (ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ)

                  Β΄Αντιπρόεδρος             Γιορανίδης Δημήτριος (ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜ. ΑΒΕΕ)

                  Γεν. Γραμματέας            Δέσποινα Μπακιρλή (Π.ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ)

                  Ταμίας                           Δημητρίου Ευάγγελος (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ)

                  Μέλη                             Ουλούκης Κων/νος Άγγελος (ΦΑΕΘΩΝ ΑΒΕΕ)

                                                       Σαμπατακάκης Άγγελος (ΑΠΣΙ - Η ΠΙΝΔΟΣ)

            

                  Επίτιμος Πρόεδρος Αλέξιος Υφαντής (ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ)