Διοικητικό Συμβούλιο

 

                  Πρόεδρος                       Εμμανουήλ Δομαζάκης (CRETA FARMS ABEE)

                  Αντιπρόεδρος                 Στυλιανός Σκαρίμπας (ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ)

                  Γεν. Γραμματέας             Δέσποινα Μπακιρλή (Π.ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ)

                  Αναπλ. Γεν. Γραμματέας  Ανδρέας Δημητρίου (ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ ΑΕ)

                  Ταμίας                           Γεώργιος Γιατράκος (Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ)

                  Αναπλ. Ταμίας                 Ευάγγελος Δημητρίου (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ)

                  Μέλος                            Μαριάννα Δημέλη (ΒΙΚΡΕ ΑΕ)

            

                  Επίτιμος Πρόεδρος Αλέξιος Υφαντής (ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ)