Ενημέρωση Μελών

Η πρόσβαση στις παρακάτω πληροφορίες επιτρέπεται μόνο στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη μας.

  • Ανακοινώσεις
  • Εκκρεμή θέματα
  • Newsletter
  • Γενικές Συνελεύσεις
  • Νομοθεσία

Παρακαλούμε επιλέξτε το πλαίσιο «ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ» για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

Μόλις κάνετε "ΕΙΣΟΔΟ", και εφόσον είστε ταμειακά ενήμερο μέλος, μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Σε περίπτωση που δεν είστε μέλος, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην γραμματεία του ΣΕΒΕΚ, στο τηλέφωνο 210 3253237.