Ιστορικό

Η ιστορία του ΣΕΒΕΚ αρχίζει το έτος 1977 όταν με τον τίτλο ‘‘ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΩΝ’’ εκπροσωπούσε συλλογικά τις επιχειρήσεις αλλαντοποιίας και επεξεργασίας κρέατος.

Στην καταστατική Γενική Συνέλευση του έτους 1993, τροποποιήθηκε το αρχικό καταστατικό και η επωνυμία του Συνδέσμου άλλαξε σε ‘‘ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ’’ με το διακριτικό τίτλο Σ.Ε.Β.Ε.Κ. όπως μέχρι σήμερα παραμένει.

Για τις διεθνείς παραστάσεις η επωνυμία του στα Αγγλικά είναι ‘‘ASSOCIATION OF GREEK MEAT PROCESSING INDUSTRIES’’ – S.E.V.E.K.

Ο ΣΕΒΕΚ αποτελεί τον κλαδικό Σύνδεσμο των αδειοδοτημένων και αναγνωρισμένων επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή αλλαντικών και προϊόντων επεξεργασίας κρέατος, που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα μας με οποιαδήποτε νομική μορφή και μέγεθος.