Επιτροπές

 

Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων  ΣΕΤΕ

Ο ΣΕΒΕΚ στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την επιστημονική μελέτη, παρακολούθηση, υποστήριξη και ενημέρωση των μελών του αλλά και των Κρατικών φορέων επί γενικών ή ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με την Τεχνολογία και Υγιεινή του Κρέατος και των προϊόντων με βάση το κρέας, προχώρησε στις αρχές του έτους 2000, στη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων των εταιρειών / μελών του, με την επωνυμία ΄΄Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων΄΄ Σ.Ε.Τ.Ε.

 

Η Σ.Ε.Τ.Ε., αποτελεί το επιστημονικό - συμβουλευτικό όργανο τόσο προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΕΚ όσο και προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

·    Επεξεργάζεται και υποβάλλει τις προτάσεις της σε νομοσχέδια που έχουν σχέση με τη λειτουργία της βιομηχανίας αλλαντικών και επεξεργασίας κρέατος.

·    Ερευνά και μελετά τα Τεχνικά προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας Επεξεργασίας Κρέατος και προτείνει αντίστοιχες λύσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις αρμόδιες αρχές.

Η εμπειρία και οι γνώσεις των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, συνέβαλαν στην παραγωγή ιδιαίτερα αποτελεσματικού έργου.

Η αδιάλειπτη λειτουργία της, συνέβαλλε σε μια ακόμα πιο εξειδικευμένη ενημέρωση προς τα μέλη και ιδιαίτερα σε εκείνα που δεν διαθέτουν ανάλογο μηχανισμό, διευκολύνοντας την διαμόρφωση αντικειμενικών και τεκμηριωμένων θέσεων.

Εσωτερικές Επιτροπές – Ομάδες Εργασίας

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εξειδικευμένα στελέχη των επιχειρήσεων του κλάδου, απαρτίζουν ειδικές ομάδες εργασίας για κάθε γενικό ή συγκεκριμένο θέμα που πιθανόν προκύψει γύρω από :

·       Διαφήμιση – Προώθηση 

·       Εργατικά – Φορολογικά

·       Θέματα ΕΦΕΤ