Την Πέμπτη 18 Απριλίου η 1η συνάντηση των Μελών του Ι.Π.Κ.

Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ανοικτή συνάντηση των Μελών του Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος - Ι.Π.Κ.
Στόχος της συνάντησης είναι η γνωριμία, η συγκρότηση Ομάδων Εργασίας και Επιτροπής Συντονισμού, η ανταλλαγή απόψεων / προτάσεων για τους στόχους και τις δράσεις του Ι.Π.Κ. και η καταγραφή των αρχικών πρωτοβουλιών.
Υπενθυμίζουμε ότι στο Ι.Π.Κ. είναι ευπρόσδεκτα όλα τα στελέχη των επιχειρήσεων του τομέα, χωρίς ουδεμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει την αίτηση εγγραφής του, στο email: ipk@sevek.gr

Πληροφορίες: 210 3253237