Νέα ηλεκτρονική διεύθυνση ΣΕΒΕΚ

Την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΣΕΒΕΚ sevek@hol.gr καταργείται.

Κάθε επικοινωνίας σας με τον Σύνδεσμο, θα πρέπει να γίνεται στη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση sevek@sevek.gr

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.