Με φιλόδοξους στόχους & θετική διάθεση ξεκίνησε το Ι.Π.Κ.

 

 Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση των εμπειρογνωμόνων του τομέα κρέατος που ενστερνίστηκαν την αναγκαιότητα του νεοϊδρυθέντος, με πρωτοβουλία του ΣΕΒΕΚ,  Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος - ΙΠΚ, πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΣΕΒΕΚ.

Τις επιδιώξεις του ΙΠΚ, τους σκοπούς και τους στόχους του, παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ Δρ. Στέλιος Σκαρίμπας.

Την πρώτη αυτή συνάντηση του ΙΠΚ τίμησαν με την παρουσία τους καθηγητές Πανεπιστημίων, στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου μεταποίησης κρέατος, χημικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, κτηνίατροι καθώς και δημοσιογράφοι του συνόλου του κλαδικού τύπου.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, παρουσία και του Προέδρου της ΠΕΤΕΤ κ. Γιάννη Σμαρνάκη, επισφραγίσθηκε η συνεργασία της Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων με το ΙΠΚ και η υλοποίηση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος. 

Ο Δρ. Στέλιος Σκαρίμπας, κατά την διάρκεια της εισήγησής του, αναφέρθηκε  στην σχεδιαζόμενη ερευνητική δραστηριότητα καθώς και τις μέχρι στιγμής σχεδιαζόμενες  δράσεις και εκδηλώσεις του έτους 2019, ενώ παράλληλα κάλεσε τους επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων και εταιριών  να συμβάλλουν στην από κοινού ανάδειξη των ζητημάτων του κλάδου. 

Μεταξύ των θεμάτων τα οποία ανάδειξαν στη συνάντηση, περιλαμβάνονται τα εξής: 

 •   ανάγκη δημιουργίας βάσης δεδομένων με όλους όσους ασχολούνται στον τομέα, την καταγραφή των ερευνητικών τους δημοσιεύσεων, μελετών, άρθρων κλπ.,
 • καταγραφή όλων των επιχειρήσεων, φορέων, συλλογικών σχημάτων, προμηθευτριών εταιριών κλπ, για τα προϊόντα, τις πρώτες και δευτερεύουσες ύλες του κλάδου, 
 •  σύνταξη και προβολή επιστημονικώς τεκμηριωμένων άρθρων σχετικά με την διαθρεπτική αξία του κρέατος και τις αλήθειες που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τα προϊόντα του, 
 • την καταγραφή και περαιτέρω μελέτη όλων των παραδοσιακών προϊόντων κρέατος και των προϊόντων με βάση το κρέας,
 • προγραμματισμός κύκλου ενημερωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων,
 • διεύρυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους ελεγκτικούς φορείς και τις συναρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες,
 • συνεργασία με συλλογικά σχήματα γαστρονομίας και μαγείρων, αξιοποίηση εκπομπών μαγειρικής κλπ,
 • παρακολούθηση θεμάτων ασφάλειας εργαζομένων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υποπροϊόντων,
 • ενημέρωση νεανικού κοινού, σχολείων, καταναλωτικών οργανώσεων, κλπ.  μεταξύ των άλλων και για την γνώση της ορθής διαχείρισης των προϊόντων κρέατος,
 • συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
 • εξέταση ενδεχόμενης δημιουργίας μιας νομικής υπόστασης για το ΙΠΚ.

 Πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ομόφωνα οι παρόντες συγκρότησαν Συντονιστική Επιτροπή η οποία θα προετοιμάσει τα θέματα ημερήσιας διάταξης των επόμενων συνεδριάσεων του ΙΠΚ και παράλληλα θα εισηγηθεί την δομή Ομάδων Εργασίας του.