Αίτηση Συμμετοχής για Επιλογή Ωφελουμένων

Submissions for this form are closed.


Λογότυπο Σεβεκ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ»

Αίτηση Συμμετοχής για Επιλογή Ωφελουμένων 

Η αίτηση συμμετοχής για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης είναι ατομική και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία που θα δηλώσετε στην αίτησή σας.

Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά!