Αίτηση Συμμετοχής για Επιλογή Ωφελουμένων


Λογότυπο Σεβεκ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ»

Αίτηση Συμμετοχής για Επιλογή Ωφελουμένων 

Η αίτηση συμμετοχής για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης είναι ατομική και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία που θα δηλώσετε στην αίτησή σας.

Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά!


1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2. ΕΡΓΑΣΙΑ 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(Επιλέξτε μία (1) Περιφέρεια από την αναδυόμενη λίστα επιλογών)

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


 

(Επιλέξτε μία (1) Περιφερειακή Ενότητα, από την αναδυόμενη λίστα επιλογών)


5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΑντικείμενο που επιθυμώ να καταρτιστώ:

(Επιλέξτε τουλάχιστον δύο (2) αντικείμενα κατάρτισης που επιθυμείτε με σειρά προτεραιότητας, συμπληρώνοντας τον αριθμό 1 για την πρώτη σας επιλογή, 2 για την δεύτερη σας επιλογή και στη συνέχεια 3, 4 και 5 εφόσον το επιθυμείτε. Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα (1) εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εφόσον επιλεγεί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής)

 

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση)

Επισήμανση: Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι οι απόφοιτοι δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα

 

7. ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(Επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση)

 

8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ


 

(Επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση)