ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΕΒΕΚ ΄΄Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥΣ΄΄

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ και η Συμβουλευτική του Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων – ΣΕΤΕ –  στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής ενημέρωσης των επιχειρήσεων – Μελών του και της ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τη νέα  νομοθεσία της Ε.Ε. για την ασφάλεια των Τροφίμων και την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2001/101/ΕΚ στην επισήμανση προϊόντων με βάση το κρέας – QUID, διοργανώνει την Τετάρτη 27/3/2002 (αποκλειστικά για τις Επιχειρήσεις – Μέλη του) ενημερωτική Εσπερίδα με θέμα ΄΄Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥΣ΄΄. 

Στο πρώτο μέρος της εσπερίδας, ο καθηγητής Ι. Μεταξόπουλος θα αναπτύξει το θέμα ΄΄Η νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων΄΄ ενώ στο δεύτερο μέρος, η Γεν. Γραμματέας του Σ.Ε.Β.Ε.Κ. και μέλος της Σ.Ε.Τ.Ε. κα Δ. Μπακιρλή θα παρουσιάσει τα πρακτικά θέματα, τα προβλήματα και τους προβληματισμούς της βιομηχανίας γύρω από την εφαρμογή της Οδηγίας 2001/101/ΕΚ στα προϊόντα με βάση το κρέας.